SOLİDWORKS

  1.BÖLÜM : (SolidWorks KULLANICI ARAYÜZÜ)

1. SolidWorks Programının Başlatılması
01- Boş Doküman Açılması
02- Part (Tek Parça Model Tasarım Sayfası)
03- Assembly (Montaj Modelleme)
04- Darawing (Teknik Resim)2. SolidWorks Kullanıcı Arayüzü
05- Unsur Yöneticisi
06- Model Gövdeleri
07- Unsurların Düzenlenmesi
08- Unsurların Yerlerinin Değiştirilmesi
09- Araya Unsur Eklenmesi
10- Unsurların Saklanması Ve Gösterilmesi(Hide/Show)
11- Unsurların Devredışı Bırakılması(Supress/Unsupress)
12- Araç Yöneticisi
13- Araç Çubukları
14- SolidWorks Office Araçları
15- Modelin Görsel Özelliklerinin Deliştirilmesi
16- Araç Çubuklarının Düzenlenmesi

3. Sistem Ve Doküman Ayarları
4. Standart Araç Çubuğu

01- Aktif Modelden Teknik Resim Alınması (Make Drawing Part/Assembly)
02- Aktif Modelden Montaja Geçilmesi
(Make Assembly Part/Assembly)
03- Seçim Filtrelerinin Açılması (Toogle Selection Filter Toolbar)
04- Çizimin Güncellenmesi Ve Hatalar (Rebuild)
05- Araçlar (Tools)
06- Anlamlı Sözcük Kontrolü (Speel Checker)
07- Model Kütlesel Özelliklerinin Öğrenilmesi (Mass Properties)
08- Kesit Özellikleri (Section Properties)
09- Model Kontrolü (Check)
10- Tasarım İstatisliği (Statistics)
11- Eşitlikler Ekleme (Equations)
12- Eğrilerde Sapma Analizi (Deviation Analysis)
13- Tasarım Tablosu Oluşturma (Desing Table)
14- Cosmos Analiz Sihirbazı (COSMOSXpress Analysis Wizard)

Görünüşlerin Ayarlanması
Görünümler (View Orientation)
Bir Önceki Görünüşe Geçme (Previous View)
Çizimi Yeniden Oluşturma (Redraw)
Şekli Çizim Alanına Sığdırtma (Zoom To Fit)
Seçili Alanı Ekran Sığdırtma (Zoom To Area)
Fare Ile Sürükleyerek Büyütüp Küçültme (Zoom In/Out)
Seçime Göre Büyütme (Zoom To Selection)
Ekran Görünüşün Döndürülmesi (Rotate)
Teknik Resim Sayfasında 3 Boyutlu Görünüş (3d Drawing View)
Standart Bakışların Uygulanması (Standart View)
Tel Kafes Görüntü (Wireframe)
Görünmeyen Çizgilerin Kesik Çizgi Görünmesi (Hidden Lines Visible)
Görünmeyen Çizgileri Kaldırma (Hidden Lines Removed)
Gölgelendirmede Kenarların Da Gösterilmesi (Shaded With Edges)
Gölgelendirmede (Shaded)
Kenar Çizgisi Kalitesi (Draft Quality Hlr/Hlv)
Perspektif Bakış Açısı (Perspective)
Modelin Altına Gölge Verilmesi (Shadows In Shaded Mode)
Kesit Görünüş Oluşturma (Section View)

2. BÖLÜM : (SKEÇ MODELLEME)

1. Skeç Modelleme Ortamına Giriş
2. Skeç Ortamında Çalışma (Sketch Araç Çubuğu)

Çizgi Çizimi (Line)
Araç Yöneticisinin Yardımı İle Çizim Yapılması
Çizgi Özelliklerinin Çizgi Oluşturulduktan Sonra Verilmesi
Bitişik Çizgilerin Oluşturulması
Araçtan Çıkmadan Çizimin Tamamlanması
Düz Çizgi Çiziminden Yay Çizmeye Geçiş
Çizgi Aracının Iptal Edilmesi
Dikdörtgen Çizimi (Rectangle)
Paralelkenar Çizimi (Parallelogram)
Daire Çizimi (Circle)
Üç Noktadan Geçen Çember (Perimeter Circle)
Çokgen Çizimi (Polygon)
Merkezden Yay Çizimi (Center Point Arc)

Seçilen Çizgiye Teğet Yay Çizimi (Tangent Arc)
Üç Noktadan Geçen Yay Çizimi (3 Point)
Elips Çizimi (Ellipse)
Elips Parçası (Partial Ellipse)
Parabol Çizimi (Parabola)
Köşe Yuvarlatma (Sketch Fillet)
Köşeye Pah Kırma (Sketch Chamfer)
Eksen Çizgisi Çizimi (Centerline)
Eğri Çizgisi (Spline)
Çizgileri Bölme (Split Entities)
Simetri Almak (Mirror Entities)
Simetrik Çizim (Dynamic Mirror Entities)
Skecin Öçeklendirilmesi (Scale Or Copy Entities)
Öteleme (Offset Entities)
Budama (Trim)
Çoklu Budama (Power Trim)
Köşe Budama (Corner )
İç Kısımların Budanması (Trim Away İnside)
Dış Kısımların Budanması (Trim Away Outside)
Klasik Budama İşlemi (Trim To Closest)
En Yakın Çizgiye Uzatma (Extend Entities)

Çizgilerin Taşınması
Çizgilerin Döndürülmesi (Rotate Entities)
Yazı Yazma (Text)
Kenar Yada Çizgi Çıkarma (Convert Entities)
Kesişim Çıkarma (İntersection Curve)
Yüzey Üzerine Eğri Çizme (Spline On Surface)
Yüzeyi Eğrilere Bölme (Face Curves)
3 Boyutlu Skeç (3d Sketch)
3d Skecin Serbest Stil Düzenlemesi (Sketch Triad)
Izgaranın Açıklaması Ve Izgara Ayarları (Grid)
Dorusal Çoğaltma (Linear Sketch Pattern)
Dairesel Çoğaltma (Circular Sketch Pattern)
3. Skeçlere Geometrik Kısıtlamaların Atanması Ve Görülmesi

Geometrik Kısıtlamaların Atanması (Add Relations)
Sabitleme (Fix)
Çizginin Yatay Konuma Getirilmesi (Horizontal)
Çizginin Dikey Konuma Getirilmesi (Vertical)
Birleştirme Kısıtlaması Atanması (Merge)
Çakışıklık Kısıtlaması Atanması (Coincident)
Hizalama Kısıtlaması Atanması (Collinear)
Dairesel Çakışıklık Kısıtlamasının Atanması (Coradial)
Paralellik Kısıtlamasının Atanması (Parallel)
Diklik Kısıtlamasının Atanması(Perpendicular)
Eşit Boy Kısıtlaması Atanması (Equal)
Dairelere Eşmerkezlik Kısıtlaması Atanması (Concentric)
Simetriklik Kısıtlaması Atanması(Symmetric)
3b Çakıştırma (Pierce)
3b Uzayda Kısıtlama
3d Sketch Çakıştırma
Kısıtlama Hataları Ve Düzenlenmesi
Skeç Kısıtlamalarını Düzenlenmesi
4. Dimensionons/Relations Araç Çubuğu

Hızlı Ölçülendirme (Smart Dimension)
Yatay Ölçülendirme (Horizontal Dimension)
Dikey Ölçülendirme (Vertical Dimension)
Koordinat Ölçülendirme (Ordinate Dimension)
Yatayda Koordinat Ölçülendirme (Horizontal Ordinate Dimension)
Dikeyde Koordinat Ölçülendirme (Vertical Ordinate Dimension)
Otomatik Ölçülendirme (Autodimension)
Skeci Tamamen Kısıtlama (Fuul Defined Sketch)
5. Bloklar

Blok Oluşturma (Make Block)
Blok Parametreleri
Blokların Düzenlenmesi (Edit Block)
Blokların Kaydedilmesi (Save Block)
Kaydedilen Blokların Çağrılması (İnsert Block)
Bloğun Parçalanması (Explode Block)
Kayış Kasnak Çizim Ve Hesabı (Belt/Chain)
6. Eğrilerin Düzenlenmesi

Teğetlik Kontrolü Eklenmesi (Add Tangency Control)
Eğiklik Kontrolu Eklenmesi (Add Curvature Control)
Eğri Üzerine Kontrol Noktası Eklenmesi (Add Control Point )
Karmaşık Eğrinin Basitleştirilmesi (Simplify Spline)
Eğrilerin Birleştirilmesi (Fit Spline)
Eğrilerin Bükülme Noktasının Gösterilmesi (Show İnflection Point)
Eğri Üzerindeki En Küçük Radüsün Gösterilmesi (Show Minimum Radius)
Eğiklik Çizgilerinin Gösterilmesi (Show Calvature Combs)


3.BÖLÜM : (
KATI MODELLEME )

1. Solidworks Programında Katı Modelleme
    
Modelleme Sürecine Bir Bakış
2. Modellerin Oluşturulması
Yükseklik Verme (Exruded Boss/Base)
Yükseklik Vererek Çıkarma (Extruded Cut)
Döndürerek Katı Model Oluşturma (Revolved Boss/Base)
Döndürerek Katı Modelden Çıkarma (Revolved Cut)
Süpürerek Katı Model Oluşturma (Swept Boss/Base)
Süpürerek Katı Modelden Çıkarma (Swept Cut)
Kesitler Arasını Doldurarak Katı Model Oluşturma (Lofted Boss/Base)
Tangent To Face Ve Curvarture To Face
Centerline Parameters
Thin Feature
Close Loft
Kesitler Arasını Doldurarak Katı Modelden Çıkarma (Lofted Cut)
Yüzeye Kalınlık Vererek Katı Model Oluşturma (Thicken)
Yüzeye Kalınlık Vererek Kesme (Thickened Cut)
Katı Modelin Yüzeyle Kesilmesi (Cut With Surface)
3. Modellerin Düzenlenmesi

Yuvarlatma (Fillet)
Manuel Yuvarlatma (Manual Fillet)
Yuvarlatma Tipi (Fillet Type )
Yuvarlatma Uzmanı (FilletXpert)
Pah Kırma (Chamfer)
Kabuk Oluşturma (Sheel)
Katı Model Yüzeylerine Açı Verilmesi (Draft)
Unsurun Ve Modelin Simetriğini Oluşturma (Mirror)
Destek Oluşturma (Rib)
Modelin Ölçeklendirilmesi (Scale)
Yüzey Taşıma / Döndürme / Ofsetleme (Move Face)
Yüzey Veya Katı Model Silme (Delete / Solid Surface)
Katı Modelin Kesilmesi (Split)
Standart Katı Model Operasyonları (Combine)
Katı Modellerin Birleştirilmesi (Join)
Basit Delik Delme (Simple Hole)
Sihirbaz İle Delik Delme (Hole Wizard)
Katı Veya Yüzey Modelin Taşınması Ve Döndürülmesi (Move /Copy Bodies)
Dışarıdan Solidworks Modeli Çağırma (İnsert Part)
Dışarıdan Model Çağırma (İmport Geometry)
Doğrusal Çoğaltma (Linear Pattern)
Dairesel Çoğaltma (Circular Pattern)
Eğrisel Yörünge Boyunca Çoğaltma (Curve Driven Pattern)
Skeç Noktalarını Kullanarak Çoğaltma (Sketch Driven Pattern)
Tablo Değerini Kullanarak Çoğaltma (Table Driven Pattern)
Seçilen Alanı Dolduracak Şekilde Çoğaltma (Fiil Pattern)
4. İleri Düzey Modelleme İşlemleri

Yansıtma (Wrap)

Şişirme Yada Çökerme (Dome)
Serbest Sitil Yüzey Modelleme (Freefrom)
Katı Model Yüzeyinin Skeç Elemanlarına Uydurarak Şekilsel Deformasyon (Shape)
Esnek Şekilsel Deformasyon (Shape)
Modele Baskı Yapılması (İndent)
Deformasyon (Deform)
5. Referans Elemanlarının Atanması

Düzlem Atama (Plane)
Eksen Atama (Axis)
Koordinat Sistemi Atama (Coordinate System)
Nokta Oluturma (Point)

4.BÖLÜM : (YÜZEY MODELLEME)

1. Telkafes Modelleme
3B Eğri Çizimi (Curve Througth Reference Points)
Dosyadan Değer Okuyarak Eğri Çizimi (Curve Through XYZ Points)
Kompozit Eğri Çizimi (Composite Curve)
Skeci Yüzey Üzerine Yansıtmak (Project Curve)
Helis Ve Spiral Çizimi (Helix And Spiral)
Bölme Çizgisi Çizimi (Split Line)

2. Yüzey Modelleme
Skeci Yükselterek Yüzey Oluşturma (Extruded Surface)
Skeci Yüzey Etrafında Dödürerek Yüzey Oluşturma (Extruded Surface)
Süpürerek Yüzey Oluşturma (Sweept Surface)
Loft Yüzey Oluşturma (Lofted Surface)
Kesitle Yüzeyi Oluşturma (Bounded Surface)
Düzlemsel Yüzeyi Oluşturma (Planar Surface)
Kapalı Yüzey Oluşturma (Fillet Surface)

Serbest Stil Yüzey Modelleme (Free Form)
Yüzey Ofsetleme (Offset Surface)
Kurallı Yüzey Model Oluşturma (Ruled Surface)
Yüzey Silme (Delete Surface)
Katı Model Yüzeyinin,Yüzey Modele Uzatılması (Replace Face)
Yüzey Modellerin Birleştirilmesi (Knit Surface)
Yüzeyin Uzatılması (Extend Surface)
Yüzeylerin Budanması (Trim Surface)
Yüzeylerin Onarılması (Untrim Surface)
Yüzeye Yuvarlatma Uygulanması (Fillet)
Orta Tabaka Yüzey Modelleme (Mid- Surface)

5.BÖLÜM (
MONTAJ MODELLEME)

1. Solidworks Ile Montaj Modelleme
Montaj Sayfasına Parçaların Eklenmesi (İnsert Component)
Montaj İlişkilerinin Atanması (Mate)
İleri Düzey Birleştirmeler
Montaj Parçalarının Taşınması (Move Component)
Taşıma Esnasında Birleşmelerin Atanması
Taşıma Esnasında Çarpışmaların Yakalanması
Taşıma Esnasında Fiziksel Dinamiklerin Aktifleştirilmesi
Taşıma Esnasında Mesafe Ölçümü
Montaj Parçalarının Döndürülmesi (Rotate Component)
Parçanın Sabitlenmesi veya Serbest Bırakılması
Dışsal Referanslar (No External References)
Montaj Sayfasına Boş Parça Eklenmesi (New Part)
Montaj Sayfasına Alt Montaj Eklenmesi (New Assembly)
Alt Montaj Grubunun Aktifleşmesi
Montaj Bileşenlerinin Düzenlenmesi (Edit Component)
Düzenleme Esnasında Diğer Parçaların Durumu (Assembly Transperency)
Geniş Montaj Modu (Large Assembly Mode)
Montaj Bileşeninin Saklanması Ve Gösterilmesi (Hide Show Component))
Montaj Bileşeninin Şeffaflaştırılması (Change Transperency)
Model Durumunun Değiştirilmesi (Change Suppression State)
İç İçe Geçmelerin Bulunması (İnterference Detection)
Montajdaki Bir Parçanın Başka Bir Parça İle Değiştirilmesi (Replace Components)
Montajdan Patlatılmış Görünüş Oluşturması (Exploded View)
Patlatma Yollarının Çizdirilmesi (Exploded Line)
Birleştirme Elemanlarının Otomatik Atanması (Smart Fastener)
2. Model Unsurları (Features)

Yükselterek Boşaltma (Extruded Cut)
Döndürerek Boşaltma (Revolved)
Montaja Delik Delme Standart (Hole Wizard)
Standart Delik Delme (Simple Hole)
Seri Delik Delme (Hole Series)
Dikdörtgensel Çoğaltma (Linear Pattern)
Dairesel Çoğaltma (Circular Pattern)
Tablo Değerlerine Göre Çoğaltma (Table Driven Pattern)
Skeç Noktalarına Göre Çoğaltma (Sketch Driven Pattern)
2.8.Montaja Kaynak Uygulanması (Weld Bead)
3. Montaj Çalışma Sayfasında Referans Elemanlar Ve Eğriler (Referance Geometry,Curves )

4. Montaj Sayfasına Standart Parçaların Eklenmesi (Toolbox)
Eklenen Standart Parçanın Ölçüsünün Değiştirilmesi5. Toolbox Araçları (Toolbox)
Mil Üzerine Kanal Açılması (Grooves)
Rulman Hesabı Yapılması (Bearing Calculator)
Kiriş Hesabı (Beam Calculator)
Çekil Konstrüksüyon Profilleri (Structural Steel)
Kam Tasarımı Ve Çizimi (Cams)

6.BÖLÜM : (ANIMASYON VE SIMULASYON OLUŞTURMA)

1. Animasyon,Simulasyon Ve Senaryo
2. Solidworks Yazılımında Animasyon Ve Simulasyon

Parçaya Doğrusal Hareketin Verilmesi (Linear Motor)
Parçaya Dönme Hareketinin Verilmesi (Rotary Motor)
Parçalar Arasına Yay Uygulanması (Linear Spring)
Parçaya Yer Çekimi Kuvveti Uygulanması (Gravity)
Montaj Parçalarının Sıfırlanması (Reset Components)
3. Animasyonların Oluşturulaması Ve Kaydedilmesi

Animasyon Eklenmesi Ve Adının Değiştirilmesi
Animasyon Araçları
Animasyonların Oluşturulması (Animation Wizard)
Dönme Animasyonu (Rotate Model)
Demontaj Animasyonu (Explode)
Montaj Animasyonu (Collapse)
Simulasyonun Animasyona Dönüştürülmesi (Pysical Simulation)
Serbest Animasyon Oluşturulması
Esnek Simulasyon
Animasyonların Videoya Dönüştürülmesi (Save)
Kepçe Simulasyonu

7.BÖLÜM : (PLASTIK ENJEKSIYON KALIP TASARIMI)

1. Solidworks Yazılımında Plastik Enjeksiyon Kitapçılığı
2. Kalıp Prosesi İle İlgili Ön Adımlar

Çıkma Açısı Analizi (Draf Analysis)
Yan Maça Analizi (Unde Cut Detection)
Dolum Analizi (Moldflowxpres Analysis Wizard)

3. Enjeksiyon Kalıp Çekirdeklerinin Tasarımı

Plastik Parçanın Ölçeklendirilmesi (Scale)

Kalıp Yüzey Klasörlerinin Oluşturulması (İnsert Mold Folders)
Kalıp Açılma Çizgisinin Oluşturulması (Parting Lines)
Deliklerin Kapatılması (Shut -Off )
Kalıp Açılma Yüzeyinin Oluşturulması (Parting Surfaces)
Kalıp Çekirdeklerinin Oluşturulması (Tholing Split)
Yan Maça Ve Lokmaların Oluşturulması (Core)


8.BÖLÜM: (
TEKNIK RESIM OLUŞTURULMASI)

1. Teknik Resim Çalışma Sayfası
2. Teknik Resim Dökümanının Açılması
3. Teknik Resim Kağıtları Ve Kağıt Özellikleri

Kullanıcı Anteti Oluşturma Ve Kaydetme

4. Teknik Resim Özellikleri
5. Görünüşlerin Oluşturulmasi

Modelden Görünüş Alınması (Model View)
Yan Görünüşlerin Oluşturulması (Projected View)
Görünüşlerin Taşınması Ve Hizalanması
Yardımcı Görünüş Oluşturma (Auxilary View)
Kesit Görünüş Oluşturma (Section View)
Kesit Çizgisinin Değiştirilmesi
Kaplanmış Kesit Görünüşler
Montajdan Kesit Alınması
Tarama Çizgilerinin Özellikleri
Döndürülmüş Kesit Görünüş Oluşturma (Alligned Section View)
Detay Görünüş Oluşturma (Detail View)
Göreceli Görünüş Oluşturma (Relative View)
Standart Üç Görünüşün Oluşturulması (Relative View)
Kısmi Kesit Alma (Broken – Out View)
Görünüşün Kırpılması (Break)
Görünüşün Koparılması (Break)
Alternatif Pozisyon Oluşturma (Empty View)
Ön Tanımlanmış Görünüşler (Predefined View)
Sac Ürünlerden Açılım Görünüş Alma
5.16. 3d Modellerden Görünüş Alınması

6. Görünüşlerin Ölçülendirilmesi

Kullanıcı Ölçülendirmesi (Smart Dimension)
Unsura Göre Ölçülendirme (Model İtems)
Otomatik Ölçülendirme (Autodimension)
Not Ekleme (Note)
Notların Dilbilgisi Taraması (Speel Checker)
Balon Ekleme (Balloon)
Otomatik Balon Ekleme (Autoballoon)
Yüzey İşleme İşareti (Surface Finish)
Kaynak Sembolü (Weld Symbol)
Geometrik Toleranslar (Geometric Tolerance)
Geometrik Tolerans İçin Referans Tanımlama (Datum Feature)
Geometrik Tolerans İçin Hedef Tanımlama (Datum Feature)
Delik Ölçülerinin Verilmesi (Hole Callout)
Revision Symbol (Revision Symbol)
Alan Doldurma Ve Tarama (Area Hatch / Fiil)
Deliklerin Merkezine Eksen Yerleştirilmesi (Center Mark)
Eksen Yerleştirilmesi (Centerline)
Kaynak Gösterimi (Centerpillar)
Dolu Kaynak Gösterimi (End Treatment)
Vida Gösterimi (Cosmetic Tthread)

7. Teknik Resim Tabloları

Boş Tablo Eklemek (General Table)
Delik Tablosu Oluşturma (Hole Table)
Malzeme Listesi Oluşturma (Bill Of Materials)
Revizyon Tablosu Oluşturma (Revision Table)

9.BÖLÜM :(1. Fonksiyonel Sac Ürün Modelleme)

Saç Ürün Fonksiyonel İhtiyaçları

2. Solidworks Yazılımda Fonksiyonel Sac Ürün Tasarımı


Temel Sac (Base Flange / Tab)
Sac Ekleme (Edge Flange)
Skeç Kullanarak Flanş Çizimi (Mitter Flange)
Flanş Uygulanması (Hem)
Çizgi Etrafında Büküm (Sketched Bend)
Sac Kenarlarının Düzenlenmesi (Closed Corner)
Saca Kademe Verilmesi (Jog)
Sac Köşelerinin Budanması (Corner - Trim)
Köşelere Pah Kırılması Veya Yuvarlatılması (Break Corner)
Saca Cep Açılması (Extruded Cut)
Saca Delik Delinmesi (Simple Hole)
Lokal Açılım Alınması (Unfold)
Lokal Açılımı Geri Bükme (Fold)
Sac Açılımının Alınması (Flatten)
Yırtmaların Tanımlanması (Rip)
Katı Modelin Saca Dönüştürülmesi (Insert Bends)
Bükümlerin Iptal Edilmesi (No Bends)
Havalandırma Açılması (Wend)
Karmaşık Geometrilerin Saca Dönüştürülmesi (Lofted Bend)

3. Sac Ürün Üzerine Baskı Yapılması (Froming Tools)


10.BÖLÜM : (GÖRSEL SUNUM OLUŞTURMA)

1. Görsel Sunum
2. SolidWorks Yazılımında Görsel Sunum Hazırlama

PhotoWorks Stüdyo (PhotoWorks Studio)
PhotoWorks (PhotoWorks Viewer)
Sunuyu Hesaplama (Render)
Seçilen Alanın Hesaplanması (Render Area)
Son Hesaplamanın Yenilenmesi (Render Last Area)
Seçilen Geometrinin Hesaplanması (Render Selected Geometry)
Modellere Malzeme Atanması (Apply Material)
Sahnelerin Oluşturulması (Scene)
Modele Etiket Yapıştırılması (New Decal)
2.11. Modele Işık Eklenmesi

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !